Bezpieczne usuwanie danych

Nieodpowiedzialne zarządzanie danymi zawartymi na cyfrowych nośnikach informacji może doprowadzić do ogromnych strat zarówno finansowych, jak i wizerunkowych przedsiębiorstwa czy instytucji.

W związku z tym, uruchomiliśmy usługę, polegającą na profesjonalnym doradztwie w zakresie demagnetyzacji, kasowania, niszczenia i utylizacji nośników danych. Nasi wykwalifikowani eksperci doradzają, jak w sposób bezpieczny ochronić dane przedsiębiorstwa przed niepowołanym dostępem. Realizując usługę, konsultanci zawsze biorą pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności oraz indywidualne potrzeby Klienta.

Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenie, organizujemy szkolenia z zakresu bezpiecznego usuwania danych z nośników magnetycznych ze szczególnym naciskiem na wypracowanie odpowiednich procedur oraz pokazania niebezpieczeństw mogących pojawić się w trakcie całego procesu.