Body Leasing w IT

Body leasing IT to usługa, która polega na wynajmowaniu wykwalifikowanych specjalistów dziedziny IT w celu realizacji zadań informatycznych u Klienta zarówno w krótszym jak i dłuższym czasie. Media Devices oferuje oddelegowanie swoich ekspertów do siedziby Zleceniodawcy z zgodnie z warunkami zawartej wcześniej umowy.

Body leasing IT  to świetne rozwiązanie, jeśli z firmie zaistnieje potrzeba pozyskania pracownika  z konkretnymi umiejętnościami a zatrudnienie takiego specjalisty na umowę o pracę jest finansowo nieopłacalne.  Ta forma pozyskania kompetencji do projektów IT pozwala nie tylko efektywnie zarządzać budżetem (brak kosztów rekrutacji, szkoleń pracowniczych) ale również liczebnością i kompetencjami zespołu.

Aby skorzystać z usługi body leasing w obszarach IT, należy określić jaką wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami powinna dysponować osoba, która ma realizować konkretne zadania. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, jakimi certyfikatami musi legitymować się potencjalny pracownik (niektóre z nich mogą być wymagane przy realizacji danego projektu). Dzięki tym szczegółowym informacjom oraz naszemu doświadczeniu i znajomości branży IT jesteśmy w stanie  dobrać eksperta o wybitnej wiedzy technologiczno –projektowej, zgodnej z oczekiwaniami Klienta.