Cloud Computing

Stworzenie  chmury infrastrukturalnej oraz zarządzanie nią zgodnie z przyjętymi standardami konfiguracji oraz udostępniania zasobów może znacznie ułatwić pracę przedsiębiorstwa czy instytucji. Pozwala na szybką reorganizację dotychczasowego modelu IT , oszczędności i efektywniejszego wykorzystania dotychczasowego potencjału firmy.

Specjalistom lub/i managerom działającym w obszarze IT chcącym poszerzyć swoje wiadomości w zakresie Cloud Computing, oferujemy szkolenia, które przygotowują do skorzystania z nowych możliwości niosących ze sobą wykorzystanie „chmury”. Na zajęciach przedstawimy najnowsze trendy technologiczno – biznesowe oraz regulacje prawne związane z tym obszarem.