Cloud Big Data

To terminologia dotykająca wszystkich aspektów związanych z analizą dużych, szybko zmieniających się danych. W kontekście BIG Data wspomina się o idei czeterech “V”:

  • Volume – ilość danych,
  • Variety – różnorodność danych,
  • velocity – szybkość pojawiania się nowych danych,
  • value – wartość danych.

Pomagamy adoptować tą terminologię, oraz dostosować Twoje środowisko IT, do wymagań, stawianych przez BIG Data.