Szkolenia ITIL

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) jest to kodeks postępowania dla działów informatyki, definiujący model organizacji IT, zorientowanej na Klienta, oraz jego potrzeby. Inaczej mówiąc, to zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne, niezależnie od wielkości organizacji, prowadzonej działalności biznesowej i wykorzystywanej w niej technologii. Obecnie mamy do czynienia już z trzecią wersją biblioteki, opublikowaną w roku 2007.

Korzyści ze stosowania ITIL:

 • Poprawa jakości oferowanych usług,
 • Zwiększenie efektywności pracowników IT,
 • Lepsza dostępność systemów + lepsze wykorzystanie zasobów,
 • Zmniejszenie kosztów działów IT.

Wspólnie z naszymi Partnerami, oferujemy następujące poziomy ITIL:

 • Wprowadzenie do ITIL®,
 • ITIL® Foundation,
 • ITIL® Intermediate,
 • Service Lifecycle,
 • Service Capability,
 • Managing Across the Lifecycle,
 • ITIL® Expert.