Bank danych

Jeśli nie znalazłaś/nie znalazłeś w tym momencie interesującej dla siebie oferty pracy, zachęcamy do złożenia dokumentów w naszym banku danych.

Pragniemy poinformować, że analizujemy każdą nadesłaną do nas aplikację. Osoby o kwalifikacjach przydatnych w naszej działalności zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty można przesyłać:

  • drogą poczty elektronicznej, wysyłając e-maila na adres media (at) mediadevices.pl
  • listownie, wysyłając zgłoszenie na adres Media Devices, 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20A.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez firmę Media Devices, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).